• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Legamex trên hệ thống giao dịch Upcom.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Share

Bài viết liên quan

Scroll to Top