November 26, 2020

Tin cổ đông

Hồ sơ Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Nghị quyết 20.1/NQ-HĐQT Quyết định 12/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm Quyết định 13/QĐ-HĐQT về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Thông báo 01/TB-LG về việc thay đổi nhân sự Thông báo 02/TB-LG về danh sách người nội bộ và người có liên quan Bản cung cấp thông tin ông Võ Bình Thông báo thay đổi

Xem Chi Tiết »
Scroll to Top