• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

admin

ĐHĐCĐ Các Năm Trước

Hồ sơ Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Nghị quyết 20.1/NQ-HĐQT Quyết định 12/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm Quyết định 13/QĐ-HĐQT về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Thông báo 01/TB-LG về việc thay đổi nhân sự Thông báo 02/TB-LG về danh sách người nội bộ và người có liên quan Bản cung cấp thông tin ông Võ Bình Thông báo thay đổi

Xem Chi Tiết »
Scroll to Top