• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

Quy Chế Hoạt Động Ban Kiểm Soát

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ I NĂM 2006 – 2010

Công Ty Cổ Phần Giày Da và May Mặc Xuất Khẩu (“Legamex”) Ban Kiểm Soát                                               BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT                                                   NHIỆM KỲ 1 ( 2006 – 2010 )       Kính thưa Quý Cổ Đông,       Căn cứ theo: – Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. –  Điều lệ Công

Xem Chi Tiết »
Báo Cáo

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

Công Ty Cổ Phần Giày Da và May Mặc Xuất Khẩu (“Legamex”) Ban Kiểm Soát                            BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010       Kính thưa Quý Cổ Đông,       Căn cứ theo: – Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. – Điều lệ Công ty Cổ Phần Giày

Xem Chi Tiết »
Scroll to Top