• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

Mẫu điều chỉnh thông tin cổ đông

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Share
  1. Cổ đông điền thông tin theo mẫu  (download tại đây).
  2. Photo 3 bản CMND hoặc hộ chiếu của Cổ đông, hồ sơ chứng minh việc thay đổi (ví dụ CMND hoặc hộ khẩu (cũ và mới) khi thay đổi địa chỉ.
  3. Gởi Bưu điện về Công ty Cổ phần Giày Da và May mặc Xuất khẩu (Legamex)  số 15 Trường Sơn, P.15, Q.10.
  4. Công ty sẽ lập mẫu 13A/ĐKCK và liên hệ với Trung tâm Lưu ký chứng khoán để điều chỉnh lại cho cổ đông.

Bài viết liên quan

Scroll to Top