• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

Tài khoản

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Share

Login

Bài viết liên quan

Dịch Vụ

dịch vụ của legamex Legamex cung cấp các dịch vụ đa dạng trong lĩnh vực công nghệ may gồm: Gia công các sản phẩm may mặc, may gia dụng theo yêu cầu Legamex chuyên nhận gia công xuất khẩu các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng: Gia công theo mẫu gốc sẵn Lên

Scroll to Top