• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

Quyết định Về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về hợp tác trong hoạt động sản xuất gia công giữa Công ty Cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) với Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định

Share on facebook
Share
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Share

Bài viết liên quan

Scroll to Top