• 028. 22 146 087
  • legamex@legamex.vn

November 26, 2020

ĐHĐCĐ Các Năm Trước

Mẫu điều chỉnh thông tin cổ đông

Cổ đông điền thông tin theo mẫu  (download tại đây). Photo 3 bản CMND hoặc hộ chiếu của Cổ đông, hồ sơ chứng minh việc thay đổi (ví dụ CMND hoặc hộ khẩu (cũ và mới) khi thay đổi địa chỉ. Gởi Bưu điện về Công ty Cổ phần Giày Da và May mặc Xuất khẩu

Xem Chi Tiết »
Scroll to Top